Meklējot Internetā iespēju atpūsties vai naktsmājas, potenciālais klients pievērš nopietnu uzmanību piedāvājuma attēliem. Vizuālais ir viens (vēl ir atsauksmes un cenas) no noteicošajiem faktoriem naktsmītnes vai atpūras vietas izvēlē.

Trīs galvenie ieguvumi veidojot virtuālās ekskursijas potenciālajiem viesiem

  1. Palielinās rezervāciju skaits. Virtuālās ekskursijas padara vietni pievilcīgu un izceļ viesnīcas aizraujošos aspektus, kas palīdz palielināt apmeklētību. Varat pat pievienot tiešus aicinājumus uz darbību, kas ved uz rezervācijas lapu (Booking, AirBnb, utml.). Interaktīvitāte palīdz apmeklētājiem ilgāku laiku palikt piesaistītiem apskatot jūsu piedāvājumu. Viesi apskatīs ilgāk jūsu viesnīcu, un tas, savukārt, palielina iespējamību, ka rezervācija tiks veikta pie Jums.
  2. Gan Booking serviss, gan Facebook (piemērs Viesu Namam Zaļā Sala) ļauj publicēt 360 grādu fotogrāfijas, kas pievērš lielāku uzmanību Jūsu piedāvājumam. Airbnb var nopublicēt saiti vai QR kodu uz virtuālo ekskursiju.
  3. Tāpat 360 foto var pievienot Googles vāktajai informācijai par viesu uzņemšanas vietu – sk. piemēru viesu namam Zaļā Sala .
  4. Ilgstošs pirmais iespaids. Ja pirmais iespaids ir pozitīvs un izceļas uz citu piedāvājumu fona, tad tas ilgāk uzturas potenciālo viesu atmiņās.
  5. Interaktīvā ekskursija ļauj viesiem pašiem kontrolēt viņu pieredzi. Viņi var pietuvināt, skatīties uz augšu un uz leju, pa kreisi vai pa labi. Klientiem patīk brīvība izvēlēties ko apskatīt.

Jūs varat iepazīties ar mūsu paveiktajiem darbiem Portfolio lapā.

Izmaksas skatieties Cenu lapā.